top of page

Om Edina

IMG_2834.jpg

Uppnå ett hållbart mående!

Hej, Edina här

40 och några år mamma till två underbara barn, som är min största inspiration, och den viktigaste roll jag har är en närvarande förälder. 

Förutom det har jag bakom mig en hel del utbildningar och arbetslivserfarenhet som har lett mig hit där jag är nu, att vandra min egen väg. 

Det har tagit mig många år att komma hit där jag är nu i måendet och livet, och det är jag tacksam för. 

Många prestigefyllda, högt uppsatta funktioner, både inom privat och offentlig sektor har präglat mitt yrkesverksamma liv vilket har gett mig mycket.

Men det som har gett mig mest är de genuina möten med människor, insikter om mig själv och hur egentligen lika vi är oavsett funktion, ställning, bakgrund - alla vi strävar efter att ha ett hållbart mående och ett liv som är värdefullt. Alla vi har samma mål och vägen dit ser olika ut. Jag väljer nu att ge dig det allt för att stödja dig i din resa till ditt mål, och min förhoppning är att min vägledning kan vara en del av det stöd som du behöver i ditt liv just nu.

Ett innerligt tack till dig att du är här, läser detta, och att du kanske ger mig möjlighet att vara en del av din resa. 

Jag finns här för dig och ger dig mer än gärna en 30 min gratis konsultation så vi kan se om det känns rätt för båda.

Med värme,

Edina

bottom of page